Kam na vysokú 2016


Výstava Kam na vysokú ponúka pre návštevníkov, ktorí sú žiakmi stredných škôl a ich rodičom možnosti zistiť si informácie potrebné pre rozhodnutie, na ktorej vysokej škole bude dieťa pokračovať v štúdiu.

Na výstave sa prezentujú univerzity a vysoké školy so svojimi fakultami zo Slovenska a zahraničia.

Záujemcovia sa môžu zúčastniť množstva zaujímavých sprievodných aktivít počas celej výstavy.

Zoznam vystavovateľov:
Anglo-americká vysoká škola
Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a dřevařská
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Hochschule Fresenius
Interstudy
Job-potenzial
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave
Prešovská univerzita v Prešove
Scandinavian study – štúdium v Dánsku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská technická univerzita – Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita – Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská zdravotnícka univerzita
Technická univerzita vo Zvolene
Technická univerzita v Košiciach – Stavebná fakulta
Trenčianska univerzita v Trenčíne
Trexima – ISTP portál
Trnavská univerzita v Trnave
University College Birmingham
University of New York in Prague
Univerzita J. Selyeho
Univerzita Komenského – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Unverzita Komenského – Právnická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne – City University
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta riadenia a informatiky

Termíny a miesta konania 

Trnava: 26-27.1. 2016  – Mestská športová hala

Prešov: 2-3.2 2016 - Dom kultúry Prešov

Trenčín: 8-9.3.2016 - Dom armády

Žilina: 16-17.2.2016 - Hotel Slovakia

Banská Bystrica: 23-24.2.2016 - Slovenská zdravotnícka univerzita

Otváracie hodiny

v uvedených dňoch od 09.00 – 14.00

Organizátor

ConsultSK Slovakia s.r.o.

Vstupné

Bezplatne